تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

فیلم آموزش تحلیل سیستم مهار یک سکو نیمه شناور در نرم افزار انسیس CFXشناسه محصول: 660367
موجود

فیلم آموزش تحلیل سیستم مهار یک سکو نیمه شناور در نرم افزار انسیس CFX

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

فیلم آموزش تحلیل سیستم مهار یک سکو نیمه شناور در نرم افزار انسیس CFX

فیلم آموزش تحلیل سیستم مهار یک سکو نیمه شناور در نرم افزار انسیس CFX

این فیلم برای دانشجویان مهندسی عمران سازه های دریایی و کشتی سازی بسیار مفید است.


نرم افزار IMO VEGAشناسه محصول: 660308
موجود

نرم افزار IMO VEGA

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

نرم افزار IMO VEGA

نرم افزار IMO VEGA

این نرم افزار برای دانشجویان مهندسی دریا - کشتی سازی و مدیریت بندری بسیار مفید است.


پروژه تراکم دینامیکی غلتان خاکشناسه محصول: 659127
موجود

پروژه تراکم دینامیکی غلتان خاک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

پروژه تراکم دینامیکی غلتان خاک

پروژه تراکم دینامیکی غلتان خاک

این پروژه برای دانشجویان مهندسی عمران گرایش خاک و پی و عمران سازه بسیار مفید می باشد.


پروژه طراحی شمع سپری یا Sheet Pileشناسه محصول: 659075
موجود

پروژه طراحی شمع سپری یا Sheet Pile

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پروژه طراحی شمع سپری یا Sheet Pile

پروژه طراحی شمع سپری یا Sheet Pile

ین پروژه برای دانشجویان مهندسی عمران خاک و پی بسیار مفید بوده و محاسبات به صورت دستی انجام شده است.


تحقیق شمع های بتونی لوله ای پیش تنیدهشناسه محصول: 658382
موجود

تحقیق شمع های بتونی لوله ای پیش تنیده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

تحقیق شمع های بتونی لوله ای پیش تنیده

تحقیق شمع های بتونی لوله ای پیش تنیده

این تحقیق برای دانشجویان مهندسی عمران خاک و پی و سازه های دریایی و دیگر رشته های مرتبط بسیار مفید می باشد.


پروژه طراحی بندر یا Port Designشناسه محصول: 657966
موجود

پروژه طراحی بندر یا Port Design

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پروژه طراحی بندر یا Port Design

پروژه طراحی بندر یا Port Design

این پروژه برای دانشجویان مهندسی عمران سازه و سازه های دریایی و مهندسی دریا – کشتی سازی و دیگر رشته های مرتبط بسیار مفید می باشد.


پروژه طراحی ضربه گیر اسکله و کشتی (Fender Design)شناسه محصول: 657971
موجود

پروژه طراحی ضربه گیر اسکله و کشتی (Fender Design)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پروژه طراحی ضربه گیر اسکله و کشتی (Fender Design)

پروژه طراحی ضربه گیر اسکله و کشتی (Fender Design)

این پروژه برای دانشجویان مهندسی عمران سازه و سازه های دریایی و مهندسی دریا – کشتی سازی و دیگر رشته های مرتبط بسیار مفید می باشد.


تحقیق تنش های اولیه در سنگ ها و نحوه اندازه گیری آنشناسه محصول: 657973
موجود

تحقیق تنش های اولیه در سنگ ها و نحوه اندازه گیری آن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

تحقیق تنش های اولیه در سنگ ها و نحوه اندازه گیری آن

تحقیق تنش های اولیه در سنگ ها و نحوه اندازه گیری آن

این تحقیق برای دانشجویان مهندسی عمران خاک و پی و سازه های دریایی و دیگر رشته های مرتبط بسیار مفید می باشد.


تحقیق خوردگی سازه های بتنیشناسه محصول: 657925
موجود

تحقیق خوردگی سازه های بتنی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

تحقیق خوردگی سازه های بتنی

تحقیق خوردگی سازه های بتنی

این تحقیق برای دانشجویان مهندسی عمران سازه و سازه های دریایی و مهندسی دریا – کشتی سازی و دیگر رشته های مرتبط بسیار مفید می باشد.


جزوه طراحی سازه های دریایی دکتر شانه سازشناسه محصول: 657922
موجود

جزوه طراحی سازه های دریایی دکتر شانه ساز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

جزوه طراحی سازه های دریایی دکتر شانه ساز

جزوه طراحی سازه های دریایی دکتر شانه ساز

این جزوه برای دانشجویان مهندسی عمران سازه و سازه های دریایی و مهندسی دریا – کشتی سازی و دیگر رشته های مرتبط بسیار مفید می باشد.


جزوه درس هیدرولیک درياشناسه محصول: 657844
موجود

جزوه درس هیدرولیک دريا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

جزوه درس هیدرولیک دريا

جزوه درس هیدرولیک دريا

این جزوه برای دانشجویان مهندسی دریا کشتی سازی و سازه های دریایی بسیار مفید است.


جزوه درس تئوری امواجشناسه محصول: 657613
موجود

جزوه درس تئوری امواج

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

جزوه درس تئوری امواج

جزوه درس تئوری امواج

این جزوه برای دانشجویان مهندسی عمران سازه و سازه های دریایی و مهندسی دریا – کشتی سازی و دیگر رشته های مرتبط بسیار مفید می باشد.


نرم افزار Auto Ship V 8.0.0شناسه محصول: 657238
موجود

نرم افزار Auto Ship V 8.0.0

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

نرم افزار Auto Ship V 8.0.0

نرم افزار Auto Ship V 8.0.0

این نرم افزار برای دانشجویان مهندسی دریا - کشتی سازی بسیار مفید می باشد. لازم به ذکر است این نسخه نرم افزار در محیط Win XP اجرا می شود.


نرم افزار Auto Ship V 9.2.0شناسه محصول: 657235
موجود

نرم افزار Auto Ship V 9.2.0

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 35000تومان

برچسب ها :

نرم افزار Auto Ship V 9.2.0

نرم افزار Auto Ship V 9.2.0

این نرم افزار برای دانشجویان مهندسی دریا - کشتی سازی بسیار مفید می باشد. لازم به ذکر است این نسخه نرم افزار در محیط Win 7 در هر دو نسخه 32 و 64 اجرا می شود.


کتاب طراحی تسهیلات دریایی (بندر و اسکله)شناسه محصول: 657226
موجود

کتاب طراحی تسهیلات دریایی (بندر و اسکله)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

کتاب طراحی تسهیلات دریایی (بندر و اسکله)

کتاب طراحی تسهیلات دریایی (بندر و اسکله)

این کتاب در دو جلد بوده و برای دانشجویان مهندسی عمران سازه های دریایی و مهندسی دریا – کشتی سازی و دیگر رشته های مرتبط بسیار مفید می باشد


هندبوک مهندسی سواحل یا Coastal Engineering Manual_CEMشناسه محصول: 657100
موجود

هندبوک مهندسی سواحل یا Coastal Engineering Manual_CEM

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

هندبوک مهندسی سواحل یا Coastal Engineering Manual_CEM

هندبوک مهندسی سواحل یا Coastal Engineering Manual_CEM

این هندبوک برای دانشجویان مهندسی عمران سازه های دریایی و مهندسی دریا – کشتی سازی و دیگر رشته های مرتبط بسیار مفید می باشد.


جزوه و تحقیق طراحی شناور های کامپوزیتیشناسه محصول: 654227
موجود

جزوه و تحقیق طراحی شناور های کامپوزیتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

جزوه و تحقیق طراحی شناور های کامپوزیتی

جزوه و تحقیق طراحی شناور های کامپوزیتی این جزوات و تحقیق برای دانشجویان مهندسی کشتی سازی بسیار مفید است.

جزوه فارسی هیدرولیک دریا به همراه تمرین کلاسیشناسه محصول: 652187
موجود

جزوه فارسی هیدرولیک دریا به همراه تمرین کلاسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

جزوه فارسی هیدرولیک دریا به همراه تمرین کلاسی

جزوه فارسی هیدرولیک دریا به همراه تمرین کلاسی

این جزوات برای دانشجویان مهندسی عمران - سازه های دریایی و کشتی سازی بسیار مفید است.


تحقیق کامل از اثرات خوردگی در کشتی های نفت کششناسه محصول: 650933
موجود

تحقیق کامل از اثرات خوردگی در کشتی های نفت کش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7500تومان

برچسب ها :

تحقیق کامل از اثرات خوردگی در کشتی های نفت کش

تحقیق کامل از اثرات خوردگی در کشتی های نفت کش

این تحقیق برای دانشجویان مهندسی عمران - سازه های دریایی و کشتی سازی بسیار مفید است.


تحقیق آزمایش دیلاتومتری یا DMTشناسه محصول: 650015
موجود

تحقیق آزمایش دیلاتومتری یا DMT

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

تحقیق آزمایش دیلاتومتری یا DMT

تحقیق آزمایش دیلاتومتری یا DMT

این تحقیق برای دانشجویان مهندسی عمران - سازه های دریایی و کشتی سازی بسیار مفید است.


logo-samandehi